logo

Beslismodel voor complexe keuzes
Resultaat van EU-project InPro SDMF

Smart Decision Making Framework

Een resultaat uit een voormalig EU-project Open Information Environment for collaborative Processes throughout the lifecycle of a building (InPro).InPro logo

Dit project, lopende van 2007 tot en met 2010 heeft interessante resultaten geleverd om in de aanvangsfase van een bouwproject via zgn. collaborative engineering een slimmere start te maken met inbreng van alle disciplines.

Zelf heb ik in dit 13 Miljoen Euro project de rol van technisch project manager ingevuld namens TNO.

Een veel breder bruikbaar resultaat dat op deze site getoond wordt is het zgn. Smart Decision Making Framework. Dit is een beslismodel voor complexe keuzes tussen heel verschillende alternatieven op basis van een aantal verschillende criteria. Een rapport, een presentatie en een Excel spreadsheet zijn beschikbaar.

Gewoon downloaden en proberen kan natuurlijk. Enige toelichting van mij kan wel handig zijn.
Daarnaast is mijn idee is om deze site uit te bouwen om zo de methode beschikbaar te maken. Hoe makkelijk dat zal gaan is nog even onbekend.

Beslismodel voor complexe keuzes (Smart Decision Making Framework)

Het SDM Framework is een combinatie van bekende technieken waarin

  • de beoordelingscriteria zeer divers van aard zijn;
  • en ieder criterium zijn eigen passende beoordelingsschaal heeft;
  • toch de alternatieven uiteindelijk afgewogen worden op een lineaire procentuele schaal.

Dit wordt gerealiseerd met behulp van:

  • paarsgewijs vergelijk van alle criteria om ze een gewicht toe te kennen (T.D. Saaty);
  • vastleggen van een nutsfunctie per criterium om de beoordelingsschaal voor een indicator te vertalen naar een tevredenheidspercentage.

De methode is traceerbaar en zo objectief mogelijk doordat:

  • het beslissingsmodel onafhankelijk van de beoordeling van de alternatieven opgesteld kan worden;
  • subjectieve keuzes kleiner en daardoor makkelijker gemaakt worden, zoals bij de paarsgewijze vergelijking van criteria;
  • beoordeling op een criterium op een voor de beoordelaar bekende schaal gebeurd.

Andere toepassingen

De methode is voor allerlei complexe beslissingen te gebruiken.

In mijn eigen werk is deze toegepast om systematisch goede keuzes te kunnen maken uit innovatieve ideeen voor proces instrumentatie.
In een andere toepassing is een risico afweging gemaakt voor de noodzaak van bedrijfsbezoeken in het kader van een vergunningsverlening.

 

Het idee in beeld

smartDMF in beeld

Powered by TeamNet3 ©Frank Verhofstad, 2005-2021, Version: 05 Jun 2018.